Σύνδεσμοι

https://www.facebook.com/%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%A5%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-776692382486277/
https://www.facebook.com/%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%A9%CE%9D-%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%A5%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-776692382486277/

https://www.facebook.com/groups/makrychori.org/

https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%A1%CE%A5%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%99+%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%94%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A3

https://www.instagram.com/explore/locations/264600145/